Siirry suoraan päävalikkoon
 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja saan Osoitepalvelu.netistä?
Saanko Osoitepalvelu.netistä muitakin tietoja kuin henkilöiden osoite- ja kuolintietoja?
Miksi osoitetietojani saa luovuttaa Osoitepalvelu.netistä?
Miten voin kieltää osoitetietojeni luovuttamisen Osoitepalvelu.netissä?
Miksi Osoitepalvelu.net on maksullinen?
Voinko tehdä muuttoilmoituksen Osoitepalvelu.netissä?
Voinko tarkastaa ja korjata omat tietoni Osoitepalvelu.netissä?
Ilmoitetaanko minulle, jos osoitetietojani on kysytty Osoitepalvelu.netissä?
Saanko Osoitepalvelu.netistä ulkomailla asuvien henkilöiden osoitetietoja?
Voinko käyttää Osoitepalvelu.netiä ulkomailta käsin?
Miksi etsimääni henkilöä ei löytynyt etu- ja sukunimellä?

Mitä tietoja saan Osoitepalvelu.netistä?

Osoitepalvelu.netistä luovutetaan Suomessa vakinaisesti asuvien, 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden vakinainen ja tilapäinen osoite tai postiosoite. Mikäli henkilö on kuollut, luovutetaan kuolintieto. Osoite voidaan luovuttaa yksilöidystä ja yksiselitteisesti tunnistetusta henkilöstä, joka on täyttänyt 15 vuotta, eikä ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista.

Saanko Osoitepalvelu.netistä muitakin tietoja kuin henkilöiden osoite- ja kuolintietoja?

Henkilön muita tietoja, esimerkiksi perhe- tai osoitehistoriatietoja, ei palvelussa luovuteta. Niitä voit tiedustella maistraateista, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi tai puhelinluettelosta. Maistraatista saat myös lisätietoa tietojen hakemismenettelystä ja hinnoista.

Miksi osoitetietojani saa luovuttaa Osoitepalvelu.netistä?

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 34 §:n mukaan väestötietojärjestelmään talletettuja yksittäisiä ja yksilöityjä henkilöitä koskevia tietoja voidaan käsitellä yhteys-, osoite- ja muussa vastaavassa tietopalvelussa henkilökohtaisia tai niihin verrattavia tavanomaisia yksityisiä käyttötarkoituksia varten. Tällaisessa palvelussa voidaan luovuttaa tietoja vain henkilön nykyisistä nimistä, osoitteesta ja muista yhteystiedoista sekä elossa olosta.

Henkilön osoite voidaan luovuttaa osoitepalvelussa, jos henkilö ei ole kieltänyt tietojensa luovuttamista henkilötietolain nojalla tai henkilöllä ei ole väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa määriteltyä turvakieltoa väestötietojärjestelmässä.

Miten voin kieltää osoitetietojeni luovuttamisen Osoitepalvelu.netissä?

Tietojenluovutuskiellon voi tehdä oman kotikunnan maistraattiin, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi. Kiellon voi tehdä myös Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen -lomakkeella osoitteessa www.suomi.fi tai Väestörekisterikeskuksen Tarkasta tietosi! – verkkopalvelussa. Lisätietoja tietojenluovutuskielloista ja niiden vaikutuksista saa maistraatista.

Miksi Osoitepalvelu.net on maksullinen?

Palvelumaksu perustuu lainsäädäntöön, ks. Toimitusehdot. Maksulla katetaan palvelun tuottamisesta syntyneet kustannukset.

Voinko tehdä muuttoilmoituksen Osoitepalvelu.netissä?

Palvelusta voi ainoastaan tilata osoitteita. Muuttoilmoituksen voit tehdä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi, soittamalla muuttopuhelimeen tai postista tai maistraatista noudettavalla lomakkeella. Lisätietoja muuttoilmoituksen tekemisestä saat maistraatista.

Voinko tarkastaa ja korjata omat tietoni Osoitepalvelu.netissä?

Omat tiedot voi tarkastaa ja osittain korjata Väestörekisterikeskuksen Tarkasta tietosi! –verkkopalvelussa. Omat tiedot voi tarkastaa myös maistraatissa, joka tarvittaessa korjaa virheelliset tiedot. Maistraatit eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti korjaa tai muuta yli neljä vuotta vanhoja osoitetietoja tai täydennä väestötietojärjestelmän perustamisvaiheessa 1970-luvun alussa rekisteristä pois rajattuja perhesuhdetietoja. Yhteystiedot: www.maistraatti.fi.

Ilmoitetaanko minulle, jos osoitetietojani on kysytty Osoitepalvelu.netissä?

Pääsääntöisesti tiedusteluista ei ilmoiteta asianomaisille.

Rikosepäilytapauksissa viranomaiset voivat tehdä selvityspyynnön palveluun tehdystä tiedustelusta ja annetusta vastauksesta. Selvitys perustuu palvelun lokitietoihin.

Saanko Osoitepalvelu.netistä ulkomailla asuvien henkilöiden osoitetietoja?

Palvelusta saa myös ulkomailla asuvien suomalaisten osoitteita. Ne voivat kuitenkin olla puutteellisia esimerkiksi sen vuoksi, että henkilö ei ole tehnyt muuttoilmoitusta vaihtaessaan osoitetta ulkomailla.

Voinko käyttää Osoitepalvelu.netiä ulkomailta käsin?

Palvelun käyttämiseen tarvitset suomalaiset verkkopankkitunnukset. Jos niitä ei ole, voit tiedustella osoitteita maistraatista sähköpostitse. Suomen- ja englanninkieliset tiedustelut hoidetaan Helsingin maistraatissa, kirjaamo.helsinki@maistraatti.fi, ja ruotsinkieliset Länsi-Suomen maistraatissa, info.lansi-suomi@maistraatti.fi. Maistraatit veloittavat palvelusta oman hinnastonsa mukaan.

Miksi etsimääni henkilöä ei löytynyt etu- ja sukunimellä?

Jos etsimäsi henkilön nimi on yleinen ja samannimisiä henkilöitä on useita, on mahdollista, että henkilöä ei ole tunnistettu. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan yksilöiviä ja tarkentavia hakuehtoja.

VÄESTÖREKISTERIKESKUS
PL 123 (Lintulahdenkuja 4) 00531 HELSINKI
PL 5 (Teknologiakatu 7) 67101 KOKKOLA
© 2009 Väestörekisterikeskus, www.osoitepalvelu.net