Siirry suoraan päävalikkoon
 

Tietoa palvelusta

Osoitteen luovuttamista koskevat rajoitukset
Tietosuoja ja tietojenluovutuksen kieltäminen
Palvelun hinta
Tiedonantovelvollisuuden mukaiset tiedot palvelusta
Tekniset ohjeet

Osoitepalvelu.netistä luovutetaan Suomessa vakinaisesti asuvien, 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden vakinainen ja tilapäinen osoite tai postiosoite. Mikäli henkilö on kuollut, luovutetaan kuolintieto. Osoite voidaan luovuttaa yksilöidystä ja yksiselitteisesti tunnistetusta henkilöstä, joka on täyttänyt 15 vuotta, eikä ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista. Osoitepalvelu.netin tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämän väestötietojärjestelmän tietoihin.

Jokainen tilaus on maksullinen. Tilauksesta veloitetaan myös, jos vastauksena saadaan tieto siitä, ettei haettua henkilöä tunnistettu annetuilla hakuehdoilla tai hänen osoitettaan ei voida luovuttaa.

Osoitteen luovuttamista koskevat rajoitukset

Osoitteen luovuttamisen edellytyksenä on, että henkilö on yksilöidysti tunnistettu. Tämä tarkoittaa, että annetut hakuehdot sopivat vain yhteen henkilöön. Tunnistamatta jääneiden henkilöiden lisäksi tietojenluovutuskiellon tehneiden ja alle 15-vuotiaiden henkilöiden osoitteita ei voida luovuttaa.

Tietosuoja ja tietojenluovutuksen kieltäminen

Tietojen luovuttaminen perustuu väestötietolakiin. Osoitepalvelu.netissä turvataan yksilön tietosuoja. Lisätietoa tietosuojasta saa osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Tietojenluovutuskiellon väestötietojärjestelmään voi tehdä oman kotikunnan maistraattiin, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi. Kiellon voi tehdä myös Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen -lomakkeella osoitteessa www.suomi.fi tai Väestörekisterikeskuksen Tarkasta Tietosi! – verkkopalvelussa.

Palvelun hinta

Yksi osoite maksaa 1,24 euroa (sis. alv 24%). Palvelun maksullisuus perustuu väestötietolakiin, valtion maksuperustelakiin ja valtiovarainministeriön asetuksen perusteella Väestörekisterikeskuksen vahvistamaan hintaan.

Osoitteita voit tiedustella myös puhelimitse numerosta 0600 0 1000 (1,98 euroa/minuutti + pvm/mpm).

Tiedonantovelvollisuuden mukaiset tiedot palvelusta

Osoitepalvelun tarjoaja:

Väestörekisterikeskus
PL 123 (Lintulahdenkuja 4)
00531 HELSINKI
Puh. 0295 53 5001
Faksi 09 876 4369

kirjaamo@vrk.fi

Y-tunnus 0245437-2

Rekisteriseloste

Tekniset ohjeet

Evästeet (Cookies)

Palvelun käyttö edellyttää, että evästeet ja Javascriptit ovat sallittuja selaimellasi. Oma verkkopankkisi saattaa asettaa maksupalvelussaan myös muita teknisiä vaatimuksia.

Turvallisuus

Osoitehaku, maksaminen ja tietojen luovutus tapahtuvat suojatussa internet -yhteydessä. Internet-selaimesi muodostaa automaattisesti suojatun yhteyden palveluumme.

Virhetilanteet

Palvelussa voi tulla virhetilanteita. Syynä voi olla, että järjestelmä ei saa vahvistusta verkkopankissa suoritetusta maksusta, esimerkiksi silloin, kun maksamiseen varattu aika ylittyy tai yhteys katkeaa ennen kuin selain palaa verkkopankista takaisin Osoitepalvelu.net-sivustolle.

Jos tilauksesi on keskeytynyt ja tiliäsi on veloitettu ilman osoitetoimitusta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitepalvelunet@vrk.fi. Muista virhetilanteista ilmoitetaan palvelun etusivulla.

VÄESTÖREKISTERIKESKUS
PL 123 (Lintulahdenkuja 4) 00531 HELSINKI
PL 5 (Teknologiakatu 7) 67101 KOKKOLA
© 2009 Väestörekisterikeskus, www.osoitepalvelu.net